DARMOWA DOSTAWA DPD PICKUP DLA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ

Regulamin konkursu „SAXX & Śnieżka”

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „SAXX & Śnieżka” 

§ 1 Zakres przedmiotowy 

Niniejszy regulamin konkursu pod nazwą  „SAXX & Śnieżka”, zwanego dalej „Konkursem”, określa warunki uczestnictwa i nagradzania uczestników biorących udział w Konkursie, dalej jako „Uczestnicy”, a także prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora. 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Red Bird Sp. z o.o. Lublinek, 49, 93-469 Łódź, NIP 7272787727, który działa w imieniu własnym. 

2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. 

3. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459). 

4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat oraz które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami lub przedstawicielami Organizatora, pracownikami lub przedstawicielami Red Bird Sp. z o.o., członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższej rodziny wcześniej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby stale zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

 § 3 Czas trwania

1. Konkurs i przyjmowanie zgłoszeń, przez które rozumie się udostępnienie w kanałach social media, tj. Facebook i/lub Instagram zdjęcia z flagą marki SAXX z oznaczeniem profili: FB: @saxx.poland/IG:@/saxxpolska/oraz hasztagiem: SAXX_Śnieżkarozpoczyna się w dniu 26.06.2021 roku o godz. 00:00:00 i trwa do dnia 27.06.2021 roku do godz. 23:59:59 (dalej jako „okres trwania Konkursu”). 

§ 4 Zasady udziału w Konkursie 

1. Uczestnik aby wziąć udział w Konkursie, powinien w okresie trwania Konkursu: Zrobić zdjęcia z flagą marki SAXX umieszczoną na trasie biegu 3X Śnieżka Dokonać zgłoszenia poprzez wstawienie zrobionego przez siebie zdjęcia oraz umieszczenie go w poniższych kanałach:FB: @saxx.poland/IG:@/saxxpolska/oraz oznaczenie hasztagiem: SAXX_Śnieżka2. Dopuszcza się możliwość dokonania więcej niż jednego zgłoszenia w okresie trwania Konkursu przez jednego Uczestnika.

§ 5 Komisja Konkursowa

 1. Do oceny zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników i wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powołał komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją Konkursową”.

 2. Dodatkowo, do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 
3. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób.
4. Komisja Konkursowa pracuje pod przewodnictwem przewodniczącego wybranego przez Organizatora spośród członków Komisji Konkursowej.
 
5. Organizator oświadcza, iż zostaną sporządzone protokoły z powołania Komisji Konkursowej oraz jej posiedzenia. 

§ 6 Nagrody

1. Komisja Konkursowa spośród wszystkich zgłoszeń dopuszczonych do udziału w Konkursie wybiera pięciu laureatów, którzy w ocenie Komisji Konkursowej zrobili najlepsze zdjęcie.

2. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:Pięć sztuk voucherów na kwotę 150 zł do wykorzystania na zakup dowolnych produktów marki SAXX w sklepie internetowym www.meskarzecz.com.

3. Laureatowi, któremu została przyznana nagroda, nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną rzecz, ekwiwalent pieniężny lub świadczenie.

 4. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. 

§ 7 Przebieg Konkursu 

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową podczas jej posiedzenia w terminie do 29.06.2021 roku.

2. W trakcie posiedzenia, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, Komisja Konkursowa, mając na uwadze kryteria wymienione w punkcie 1 § 6 wyłoni pięciu laureatów.

§ 8  Przekazanie nagrody 

1. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu im nagrody nie później niż do dnia 30.06.2021 roku. 

2. Powiadomienie nastąpi w formie wiadomości wysłanej bezpośrednio do każdego laureata na konto FB/IG, z którego zostało zrobione zgłoszenie konkursowe.

Podziel się swoim komentarzem z innymi
Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 506 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-21
Bardzo dobre produkty. Jeśli ktoś ceni sobie jakość a przede wszystkim wygodę podczas noszenia to must have. Do biegów ultra rzecz niezbędna bo tam każdy detal ma znaczenie.
2024-02-05
dobrze
pixel